Aktualności

 Szkolenie w firmie Leripa
31.03.2020 Nastąpiła zmiana nazwy firmy Röchling

Z dniem 31.03.2020 nastąpiła zmiana nazwy firmy z Röchling LERIPA Papertech GmbH & Co. KG na Röchling Industrial Oepping GmbH & Co. KG

From March 31st, 2020 company name Röchling LERIPA Papertech GmbH & Co. KG has changed to Röchling Industrial Oepping GmbH & Co. KG.

rochling10

 Szkolenie w firmie Leripa
21-24.08.2017 Szkolenie PMP w firmie Leripa

Na nasze zaproszenie w Oepping nasz partner, firma Rochling LERIPA Papertech, gościła konstruktorów z PMP Rolls&Service na trzy dniowym ciekawym i edukacyjnym szkoleniu z zakresu technologii papierniczych, a zwłaszcza technologii dotyczących uszczelnień wałów ssących maszyn papierniczych.

fotoszkolenie

Rochling LERIPA Papertech będący częścią Röchling Group, światowego lidera produkcji tworzyw sztucznych, to dostawca zaawansowanych systemów i materiałów eksploatacyjnych dla przemysłu papierniczego.

Pierwsze dwa dni spotkania obejmowało nie tylko przekazanie podstawowych informacji o samej firmie Röchling Group, ale przede wszystkim zapoznanie naszych gości w zakresie zagadnień związanych z nowoczesnymi technologiami przeznaczonymi dla wałów ssących. Przedstawionych zostało wiele praktycznych przykładów uzasadniających istotę danych produktów i dających możliwość wykorzystania danego elementu szkolenia w praktyce przy projektowaniu nowych jak i modernizacji starych wałów ssących maszyn papierniczych. Szkolenie teoretyczne, prowadzone w sali szkoleniowej, wsparte było również wizytami na wydziałach produkcyjnych firmy Rochling LERIPA Papertech i zapoznaniem się w praktyce z procesem powstawania konkretnych produktów oraz narzędzi i urządzeń do ich testowania. Prowadzący szkolenie Anton Luger, jako osoba o bogatym doświadczeniu, przekazał uczestnikom szkolenia nie tylko wiedzę o technologiach stosowanych obecnie ale również o nowoczesnych systemach SMARTROLL z linii produktów ROBASMART ( http://www.robasmart.com ) wprowadzanych z powodzeniem na rynek.

Trzecią część szkolenia obejmowało zapoznanie się z pozostałymi produktami firmy Rochling LERIPA Papertech przeznaczonymi dla przemysłu papierniczego. Ta część została omówiona przez managerów produktów odpowiedzialnych za konkretne sektory produktowe.

Na koniec po szkoleniu przekazano PMP Rolls&Service pakiet materiałów technicznych, gotowych rysunków i narzędzi kalkulacyjnych pozwalające na umocnienie na rynku swojej działalności i bycie godnym przeciwnikiem dla konkurencji. Uczestnicy szkolenia z pewnością podzielą się zdobytymi umiejętnościami i doświadczeniem z pozostałymi pracownikami swojej firmy, co z pewnością pozwoli wszystkim na usprawnienie procesu przygotowywanych projektów.


On our invitation to Oepping, our partner, Rochling LERIPA Papertech, has hosted the PMP Rolls & Service Constructors for a three-day interesting and education training in scope paper technology, especially for paper machines rolls sealing.

fotoszkolenie

Rochling LERIPA Papertech, part of Röchling Group, a global leader in plastics manufacturing, is a supplier of advanced systems and consumables for the paper industry.

The first two days included not only providing basic information about the Röchling Group but also introducing our guests to the latest technology for the suction rolls. There are many practical examples that justify the essence of the products in question and give participants the opportunity to use the element of training in practice in designing new and modernization old suction rolls for paper machines. The theoretical training in the training room was also supported by visits to the Rochling LERIPA Papertech production departments, and familiarized themselves with the process of developing specific products and the tools and equipment for testing them. The trainer Anton Luger, as a person with a wealth of experience, provided not only the knowledge of the technologies used but also the modern SMARTROLL systems from the ROBASMART line of products (http://www.robasmart.com) successfully marketed.

The third part of the training included acquainting with other Rochling LERIPA Papertech products for the paper industry. This section is discussed by product managers responsible for specific product sectors.

At the end of the training, PMP Rolls & Service provided a package of technical materials, ready-made drawings and calculating tools to help strengthen the market and to be a worthy opponent for competition. Participants will certainly share their skills and experience with the rest of their employees, which will certainly allow everyone to streamline the project.

Szkolenie firma Flootech
15-19.03.2017 Finlandia, firma FLOOTECH

Szkolenie zorganizowane przez firmę Flootech dla swoich partnerów handlowych z całego świata. Obecni byli partnerzy z Finlandii, Afryki Płd., Australii, Ameryki Płd., Chin, Wietnamu oraz nasz zespół z Warszawy. Flootech zaprezentował „na żywo” swoje ogromne możliwości, pochwalił się swoimi osiągnięciami w dziedzinie uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków 1. Flootech training 15-19.03.2017

biuro KaukoInternational Poland sp. z o.o.
11.2016 Nowe biuro KaukoInternational Poland sp. z o.o.
KIPL od listopada zmieniło swoje biuro. Nadal jesteśmy przy ul. Cybernetyki 19A, ale obecnie zapraszamy na piętro II. 2a. Biuro KIPL
Targi Rosja, Sankt Petersburg
Targi 25-28.10.2016 Rosja, Sankt Petersburg
Światowa wystawa Pulp & Paper. PAP-FOR Rosja to największe wydarzenie papiernicze w Europie Wschodniej, które reprezentowało wszystkie najnowsze produkty, innowacyjne pomysły i technologie przemysłu najnowszej generacji w jednym miejscu. Targi tego typu to idealna szansa do nawiązania nowych kontaktów partnerskich i rozwoju biznesu. Podczas czterech dni PAP-FOR zaprezentowano pełny przegląd rynku i umożliwiono zgromadzenie wszystkich specjalistów z tej branży w jednym miejscu. 3. Exhibition Russia 25-28.10.2016
Targi Chiny, Shanghai
Targi 11-13.09.2016 Chiny, Shanghai
KaukoInternational wzięło udział w targach technologii papierniczej i maszyn papierniczych w Szanghaju w dniach 11-13.9. W tym roku skoncentrowano się na rozwiązaniach proponowanych przez takie europejskie firm jak Raumaster Paper, PMP, Sarlin, Tasowheel, MAN i Teufelberger. Prezes firmy Sarlin, pan Kari Jäminki stwierdził, że w tych dniach było bardzo miło spotkać się zarówno  z nowymi jak i istniejącymi klientami, a obecność w tym miejscu pozwoliła również na nowe spojrzenie i zrozumienie chińskiego rynku papierniczego. 4. Exhibition Shanghai 11-13.09.2016

Wyślij do nas wiadomość

Informacje o ochronie danych osobowych

Szybki kontakt

lokalizacjaa ikona  02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 19

person  Tomasz Korpalski   phone +48 519 075 067

person  Maja Szturo             phone +48 601 964 641 

 

Aktualności

15-19.03.2017 Finlandia, firma FLOOTECH
Szkolenie zorganizowane przez firmę Flootech dla swoich partnerów handlowych


Czytaj wiecej...

kaukointernational